Εγγραφείτε για να γίνετε μέλος του ΕΟΣ Αχαρνών. Στο δεύτερο βήμα θα σας δωθεί η δυνατότητα να εγγράψετε ένα ή περισσότερα παιδιά στις αντίστοιχες ακαδημίες.